«فقط دوازده خط و نیم» یاداشتکهائی است که از این پس در دوازده خط و نیم مینویسم. اینها تجربیات و باورهای من پس از سی سال تلاش تئوریک وچهل سال آوارگی و مبارزه و تجربیات عملی است. میتوانید بخوانید بپذیرید یا نپذیرید ولی تاکید میکنم هریک از این دوازده خط و نیمها حاصل روزها کار و تلاش است،حاصل دردها و عرقریزان روح است و اندیشه در حد توان من. قصد من توضیح نیست تلنگر زدنست برای اینکه خودتان ادامه دهید. اگر فرصت دارید کمی به این دوازده خط و نیمها بیندیشید. بقولی بی ضرر نیست!..

۱۳۹۳ اسفند ۲۰, چهارشنبه

فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد اسماعیل وفا یغمائی

«فقط دوازده خط و نیم» یاداشتکهائی است که از این پس در دوازده خط و نیم مینویسم. اینها تجربیات و باورهای من پس از سی سال تلاش تئوریک وچهل سال اوارگی و مبارزه و تجربیات عملی است. میتوانید بخوانید بپذیرید یا نپذیرید ولی تاکید میکنم هریک از این دوازده خط و نیمها حاصل روزها کار و تلاش است، اگر فرصت دارید کمی به این دوازده خط و نیمها بیندیشید. بقولی بی ضرر نیست!.
 روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
خیلی روشن! روز جهانی زن ربطی به خدیجه ورقیه و
سکینه وعایشه و فاطمه و معصومه که البته بر آنها درود باد ندارد. این بانوان، هیچ ! تاکید میکنم هیچ نقشی درتاریخ سیاسی و مبارزاتی ایران نداشته اند.اگر داشته اند یک موردش را نشان دهید! این بانوان مربوط به حیطه فرهنگ مذهبی و باورهای مردم، بگذارید تاکید کنم باورهای عامیانه و البته آخوندی مردم میهن ما هستند. به این بانوان نباید توهین نمود. طبعا با عکس العمل مردم روبرو میشویم اما از کسانی که میخواهند با توجیهات بی پایه و بگذارید بگویم زور تپان نمودن مذهب و عناصر عوامانه مذهبی در سیاست و مبارزه  باز هم با کمال نادانی و بیسوادی و در عین حال پر روئی این بانوان را به مبارزات زنان بخصوص زنان ایران ارتباط دهند باید گفت : بس است! بس کنید! ما حتی از شما دلیل نمی خواهیم زیرا تاریخ یش روی ماست و دلیلی وجود ندارد. اگر آخوندها و مثلا ولی فقیه خامنه ای و اهل و عیال او این ادعا را بکنند میتوان پذیرفت . زیرا دارند نانش را میخورند و خر مراد را میتازانند امااین ادعای بی پایه ربطی به تاریخ و فرهنگ سیاسی و مبارزاتی ایران و میلیونها زنی که در تار پود ارتجاع مذهبی اسیرند ندارد

هشت مارس 2015

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر