«فقط دوازده خط و نیم» یاداشتکهائی است که از این پس در دوازده خط و نیم مینویسم. اینها تجربیات و باورهای من پس از سی سال تلاش تئوریک وچهل سال آوارگی و مبارزه و تجربیات عملی است. میتوانید بخوانید بپذیرید یا نپذیرید ولی تاکید میکنم هریک از این دوازده خط و نیمها حاصل روزها کار و تلاش است،حاصل دردها و عرقریزان روح است و اندیشه در حد توان من. قصد من توضیح نیست تلنگر زدنست برای اینکه خودتان ادامه دهید. اگر فرصت دارید کمی به این دوازده خط و نیمها بیندیشید. بقولی بی ضرر نیست!..

۱۳۹۳ اسفند ۲۷, چهارشنبه

فقط دوازده خط و نیم .خط.در سرگذشت الله.شماره6اسماعیل وفا یغمائی


«فقط دوازده خط و نیم» یاداشتکهائی است که از این پس در دوازده خط و نیم مینویسم. اینها تجربیات و باورهای من پس از سی سال تلاش تئوریک وچهل سال آوارگی و مبارزه و تجربیات عملی است. میتوانید بخوانید بپذیرید یا نپذیرید ولی تاکید میکنم هریک از این دوازده خط و نیمها حاصل روزها کار و تلاش است،حاصل دردها و عرقریزان روح است و اندیشه در حد توان من. قصد من توضیح نیست تلنگر زدنست برای اینکه خودتان ادامه دهید. اگر فرصت دارید کمی به این دوازده خط و نیمها بیندیشید. بقولی بی ضرر نیست!.
وسرگذشت الله .بخش نخست
بیش از چهارده قرن است که الله وارد جهان ما شده است.پیش از الله ما خدا ی دیگری داشتیم.دین تازه که آمد حتی خدا را تعویض کرد. و خود رسول خدای نوین شد  و بر پایه خدای نوین «معرفت و جهانشناختی و انسانشناختی» و «هویت» نوینی را برای انسانیت اعلام کرد.این شهامت محمد شاهکار اوست.خط بطلان بر خدائی کشیدن و خدائی دیگر را بر سقف هستی فلسفی و مذهبی کوبیدن.میان کارهای رسولان من این را از همه بیشتر میپسندم. اگر باور کنیم که خدایان منسوخ شده و کهن گذشته در سراسر جهان حتی خدای مایاها و ازتکها در آمریکای مرکزی و جنوبی برای پیروانشان قدرتی چون الله و یهوه و... داشته اند معنای این کار پیامبران را بهتر میفهمیم.الله خدای یکه تاز و بی بدیل جهان است. اما قبل از اسلام بنا به روایت تاریخ و نه خیالات و باورهای نسلها و فصلها، و با میخکوب وحشت و کابوس، او خدائی در میان «بت- خدایان» کعبه بود و سه دختر نیز داشت. «لات. منات. عزی»اینان دختران «الله» بودند و «بنات الله» دختران الله نامیده میشدند.اللات مونث الله است.پیش از اسلام  در میان دهها بت،بت «هبل» بر الله سایه افکنده و نیرومند تر از او بود و پس از اسلام ستاره اقبال الله درخشیدن گرفت.تاریخ این را میگوید و در این زمینه ابو منذر هشام پسر ابو النضر محمد پسر سائب، پسر بشر، پسر عمرو کلبی»، منسوب به قبیلهٔ «کلب»، مشهور به «ابن کلبی» از نزدیکان امام صادق و از مشاوران چندین خلیفه  که عمر درازی کرد و در سال 204درگذشت  ، در کتاب «تنکیس الاصنام» بمعنای شکست بت ها این را به روشنی این را توضیح میدهد.این کتاب سالها قبل به کوشش محمد رضا جلالی نائینی تصحیح و انتشار یافته است.
شانزده مارس 2015 میلادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر